Esta páxina Web é propiedade de RD SENAVE, S.L.,, con CIF nº B15567209 e domicilio en C/ Parroquia de Lubre (Polg.Ind. Bergondo), Parcela C9 – 15165, Bergondo, A Coruña e inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña.

Para cualqueira consulta ou proposta, contáctenos no e-mail: administracion@senave.com

Esta páxina Web rixese pola normativa exclusivamente aplicable en España e no espacio que comprende a Unión Europea, quedando sometida a ela, tanto nacionaies como extranxeiros que utilicen esta Web.

O acceso a nosa páxina Web por parte do USUARIO é gratuito e está condicionado a previa lectura e aceptación integra, expresa e sen reservas do presente Aviso Legal vixente no momento do acceso, que rogamos lea con detención.

O USUARIO no momento que utiliza o noso portal, os seus contidos ou servizos, acepta e se somete expresamente as condicions xerais de uso do mesmo. Se o usuario non estivera de acordo coas presentes condicions de uso, deberá absterse de utilizar este portal e operar por medio do mesmo.

En calqueira momento poderemos modificala presentación e configuración da nosa Web, ampliar ou reducir servizos, e incluso suprimila da Rede, así como os servizos e contidos prestados, todo isto de forma unilateral e sen previo aviso.

Propiedade intelectual

Todolos contidos, textos, imáxes, marcas e códigos fonte son da nosa propiedade ou de terceiros os que teñen adquirido os seus dereitos de explotación, e están protexidos polos derechos da Propiedade Intelectual e Industrial.

O usuario únicamente ten dereito a un uso privado dos mesmos, sen ánimo de lucro, e precisa autorización expresa para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuilos ou exercer calqueira dereito pertencente o seu titular.

Condicions de acceso

O acceso a nosa páxina Web é gratuito e non exige previa suscripción ou rexistro, salvo que desexe realizar unha compra online. A finalidade da mesma é meramente informativa ou publicitaria, sen perxudizo de que pode integrarse un formulario de contacto para que poda solicitar máis información, así como un formulario de venta e pago de productos.

O envío de datos personais a través do formulario implicará a aceptación expresa por parte do USUARIO da nosa política de privacidade, ca habilitación do check respectivo no momento do envío dos seus datos.

O usuario debe acceder a nosa páxina Web conforme a boa fe, las normas de orden público e as presentes Condicions Xerais de uso. O acceso o noso sitio Web realizarase baixo a propia e exclusiva responsabilidade do usuario, que responderá en todo caso dos daños e perxuicios que poida causar a terceros ou a nos mesmos.

Tendo en conta a imposibilidade de control respecto a información, contidos e servizos que conteñan outras páxinas web as que poida acceder a través dos enlaces que a nosa páxina web poida poñer a sua disposición, comunicamoslle que quedamos eximidos de calqueira responsabilidade polos daños e perxuicios de toda clase que pudiesen derivar pola utilización desas páxinas web, alleas a nosa empresa, por parte do usuario.

Pode obter máis información sobre o uso que facemos dos seus datos de carácter personal na Política de Privacidade da nosa web.